Här kan du göra en felanmälan om det uppstår fel/skada i lägenheten eller fastigheten.Vid akuta fel som måste åtgärdas relativt omgående, ska detta felanmälas via tfn 042-450 44 00.

Våra öppetider är vardagar kl 8.00-16.30 (lunchstängt kl 12-13).Om du har ett extralås till lägenheten är det viktigt att du inte låser det om vi har tillåtelse att gå in med reservnyckel i lägenheten.När du fyller i felanmälan är det viktgt att skriva en så utförlig beskrivning på felet som möjligt, då det kan underlätta arbetet för oss.


FelanmälanNamn:
Adress:
Ort:
Crendo har tillgång till reservnyckel?
* Vid "Ja" lås ej eventuella extralås
Har du något djur hemma?
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Epost:
Felbeskrivning:


Här kan du göra en felanmälan om det uppstår fel/skada i lägenheten eller fastigheten.Vid akuta fel som måste åtgärdas relativt omgående, ska detta felanmälas via tfn 042-450 44 00.

Våra öppetider är vardagar kl 8.00-16.30 (lunchstängt kl 12-13).Om du har ett extralås till lägenheten är det viktigt att du inte låser det om vi har tillåtelse att gå in med reservnyckel i lägenheten.När du fyller i felanmälan är det viktgt att skriva en så utförlig beskrivning på felet som möjligt, då det kan underlätta arbetet för oss.


Felanmälan

Crendo Fastighetsförvaltning AB - Mogatan 2 - 254 64 Helsingborg - Telefon: 042-450 44 00 - E-post: skane@crendo.se