När du flyttar

Utflyttning

Avflyttande hyresgäst ska lämna ifrån sig lägenhetsnycklarna senast första vardagen i månaden kl 12.00, det månadsskifte som hyreskontraktet upphör. Lägenheten ska lämnas väl städad samt besiktigad. Samma antal nycklar som Du fick vid inflyttning ska lämnas tillbaka när Du lämnar ifrån dig lägenheten.


En slutbesiktning av lägenheten ska göras när lägenheten är tom och städad. Vid besiktningen kontrolleras lägenheten så att den är noggrant städad samt om det har uppkommit skador i lägenheten, vilka inte kan räknas till normalt slitage och orsakade av hyresgästen. Om det finns skador som är åverkade av hyresgästen, kan hyresgästen bli ersättning- eller återställningsskyldig för skadan.


Tid för slutbesiktning ska bokas i god tid innan utflytt på

tfn 035- 15 24 30.Inflyttning

Den nya hyresgästen har tillträde till lägenheten tidigarst första vardagen kl 12.00. Nycklar till lägenheten kan hämtas ut på Crendos kontor om inget annat har överttalats.


Hyresgäster boende på andra orter än Halmstad, hämtar ut nycklar enligt instruktioner i "välkomstbrevet" som medföljer med hyreskontraktet.Att tänka på vid flytt

Vid flytt är det många saker som behöver ses över. Här nämns ett par saker som är viktiga att tänka på i samband med flytt:

- Adressändring

- Flyttanmälan el

- Telefoni och bredband

- Hemförsäkring

- Autogiro via din bank

När du flyttar

Utflyttning

Avflyttande hyresgäst ska lämna ifrån sig lägenhetsnycklarna senast första vardagen i månaden kl 12.00, det månadsskifte som hyreskontraktet upphör. Lägenheten ska lämnas väl städad samt besiktigad. Samma antal nycklar som Du fick vid inflyttning ska lämnas tillbaka när Du lämnar ifrån dig lägenheten.


En slutbesiktning av lägenheten ska göras när lägenheten är tom och städad. Vid besiktningen kontrolleras lägenheten så att den är noggrant städad samt om det har uppkommit skador i lägenheten, vilka inte kan räknas till normalt slitage och orsakade av hyresgästen. Om det finns skador som är åverkade av hyresgästen, kan hyresgästen bli ersättning- eller återställningsskyldig för skadan.


Tid för slutbesiktning ska bokas i god tid innan utflytt på

tfn 035- 15 24 30.Inflyttning

Den nya hyresgästen har tillträde till lägenheten tidigarst första vardagen kl 12.00. Nycklar till lägenheten kan hämtas ut på Crendos kontor om inget annat har överttalats.


Hyresgäster boende på andra orter än Halmstad, hämtar ut nycklar enligt instruktioner i "välkomstbrevet" som medföljer med hyreskontraktet.Att tänka på vid flytt

Vid flytt är det många saker som behöver ses över. Här nämns ett par saker som är viktiga att tänka på i samband med flytt:

- Adressändring

- Flyttanmälan el

- Telefoni och bredband

- Hemförsäkring

- Autogiro via din bank

Crendo Fastighetsförvaltning AB - Mogatan 2 - 254 64 Helsingborg - Telefon: 042-450 44 00 - E-post: skane@crendo.se