Uppsägning

För att ett lägenhetshyresavtal ska upphöra att gälla, måste en uppsägning göras skriftligen (mail eller fax är inte giltligt). Om det är två kontraktsinnehavare på kontraktet, måste båda parterna skriva under uppsägningen.På de allra flesta hyreskontraktens baksida, finns det en avsedd uppsägningsruta som Du kan använda. Om Du saknar ditt hyreskontraktet kan uppsägningen skrivas på ett vanligt papper.


3 månaders uppsägningstid

Uppsägningstiden är 3 månader och uppsägningen måste vara Crendo tilhanda senast sista dagen i månaden. Hyreskontraktet upphör att gälla det månadsskifte som inträffar tidigast 3 månader från uppsägningen.Bekräftelse på uppsägning

När vi har mottagit Din uppsägning av lägenhet, kommer vi att skicka en bekräftlse på uppsägningen.Uppsägning del av hyreskontrakt

Om Ni är två kontraktsinnehavare och en part önskar säga upp sin del av hyreskontraktet, ska även detta ske skriftligen. Uppsägningstiden är 3 månader. En bekräftelse kommer att skickas till båda kontraktsinnehavarna.


Det är viktigt att Du lämnar kontaktuppgifter till oss i samband med uppsägningen, då avflyttande hyresgäst har en skyldighet att visa lägenheten för eventuella kommande hyresgäster.Den skriftliga uppsägningen ska skickas till:

Crendo Fastighetsförvaltning AB

Fiskaregatan 17

Uppsägning

För att ett lägenhetshyresavtal ska upphöra att gälla, måste en uppsägning göras skriftligen (mail eller fax är inte giltligt). Om det är två kontraktsinnehavare på kontraktet, måste båda parterna skriva under uppsägningen.På de allra flesta hyreskontraktens baksida, finns det en avsedd uppsägningsruta som Du kan använda. Om Du saknar ditt hyreskontraktet kan uppsägningen skrivas på ett vanligt papper.


3 månaders uppsägningstid

Uppsägningstiden är 3 månader och uppsägningen måste vara Crendo tilhanda senast sista dagen i månaden. Hyreskontraktet upphör att gälla det månadsskifte som inträffar tidigast 3 månader från uppsägningen.Bekräftelse på uppsägning

När vi har mottagit Din uppsägning av lägenhet, kommer vi att skicka en bekräftlse på uppsägningen.Uppsägning del av hyreskontrakt

Om Ni är två kontraktsinnehavare och en part önskar säga upp sin del av hyreskontraktet, ska även detta ske skriftligen. Uppsägningstiden är 3 månader. En bekräftelse kommer att skickas till båda kontraktsinnehavarna.


Det är viktigt att Du lämnar kontaktuppgifter till oss i samband med uppsägningen, då avflyttande hyresgäst har en skyldighet att visa lägenheten för eventuella kommande hyresgäster.Den skriftliga uppsägningen ska skickas till:

Crendo Fastighetsförvaltning AB

Fiskaregatan 17

Crendo Fastighetsförvaltning AB - Mogatan 2 - 254 64 Helsingborg - Telefon: 042-450 44 00 - E-post: skane@crendo.se