Välkommen till Crendo Fastighetsförvaltning i Skåne!


Crendo Fastighetsförvaltning AB utför förvaltningstjänster på entreprenad.


Vi tillhandahåller ekonomisk förvaltning, förvaltare, uthyrning, reparationer, vitvaruarbete, ventilationsarbete, elarbete, snickeriarbete, samt fastighetsskötsel.


Våra kunder är privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, industri, kommun och kommunägda bolag.


Du som är fastighetsägare, upphandlare eller styrelsemedlem i bostadsrättsförening är hjärtligt välkommen att kontakta oss för mer information kring våra tjänster! Vi lämnar gärna förslag på upplägg och pris kring delar eller hela förvaltningen.

Nyheter från Crendo:


2010-10-20

Crendo framgångsrik i upphandlingarna för VA SYD kontrakten bygg, el och VS

Resultaten från upphandlingarna för VA SYD kontrakten bygg, el och VS visade att Crendo är med som delentreprenör på samtliga kontrakt. Uppdragen som är ramavtal börjar i november 2010.2010-10-15

Crendo delentreprenör på VS- uppdraget för Ystadbostäder

Crendo börjar som delentreprenör på VS uppdraget för Ystadbostäder i november 2010.


Välkommen till Crendo Fastighetsförvaltning i Skåne!


Crendo Fastighetsförvaltning AB utför förvaltningstjänster på entreprenad.


Vi tillhandahåller ekonomisk förvaltning, förvaltare, uthyrning, reparationer, vitvaruarbete, ventilationsarbete, elarbete, snickeriarbete, samt fastighetsskötsel.


Våra kunder är privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, industri, kommun och kommunägda bolag.


Du som är fastighetsägare, upphandlare eller styrelsemedlem i bostadsrättsförening är hjärtligt välkommen att kontakta oss för mer information kring våra tjänster! Vi lämnar gärna förslag på upplägg och pris kring delar eller hela förvaltningen.

Nyheter från Crendo:


2010-10-20

Crendo framgångsrik i upphandlingarna för VA SYD kontrakten bygg, el och VS

Resultaten från upphandlingarna för VA SYD kontrakten bygg, el och VS visade att Crendo är med som delentreprenör på samtliga kontrakt. Uppdragen som är ramavtal börjar i november 2010.2010-10-15

Crendo delentreprenör på VS- uppdraget för Ystadbostäder

Crendo börjar som delentreprenör på VS uppdraget för Ystadbostäder i november 2010.

Crendo Fastighetsförvaltning AB - Mogatan 2 - 254 64 Helsingborg - Telefon: 042-450 44 00 - E-post: skane@crendo.se